Tuscaloosa Memorial Park and Chapel   - (205) 553-3141


Home  ·  Obituaries  ·  About Us  ·  Facilities  ·  Services  ·  Merchandise
Planning a Funeral  ·  Pre-Arrangement  ·  Immediate Arrangements  ·  Grief Support  ·  Expressions of Sympathy™  ·  Recommended Links


Obituaries

Search  Show All/Browse Obituaries
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share with Email

Recent Obituaries
Sort By: Date | Last Name

Weber, Joseph Anthony
d. Jul. 24, 2014
McKelvey, Farrell D.
d. Jul. 22, 2014
Haynes, Heather Michelle Cain
d. Jul. 21, 2014
Fowler, Marie Davis
d. Jul. 20, 2014
Keene, Patricia Richardson
d. Jul. 20, 2014
Hardin, James
d. Jul. 19, 2014
Winingham, Curtis Lee
d. Jul. 18, 2014
Dollar, Karen Bell
d. Jul. 16, 2014
McKelvey, Farrell D.
d. Jul. 15, 2014
Mitchell, Dorothy
d. Jul. 15, 2014
McCrory, George S.
d. Jul. 12, 2014
Rodgers, John A. (Jack)
d. Jul. 12, 2014
Dean, Lewis Shepherd
d. Jul. 11, 2014
Riley, Patricia Hubbard
d. Jul. 9, 2014
Richey, Elizabeth Ann
d. Jul. 7, 2014
Marquis, Regina K.
d. Jul. 6, 2014
McAbee, Ruth B.
d. Jul. 6, 2014
Rice, Donald Eugene
d. Jul. 6, 2014
Mosely, Jr., James N.
d. Jul. 4, 2014
Pennington, Clifton B.
d. Jul. 2, 2014
Stuart, Debra L.
d. Jul. 2, 2014
Simmons, Jimmie Nell
d. Jul. 1, 2014
Johnson, Shellie Jean
d. Jun. 29, 2014
Ashcraft, Teresa C.
d. Jun. 28, 2014
Blocker, Virginia Imogene
d. Jun. 28, 2014
Madison, Donald D.
d. Jun. 28, 2014
Shaffer, Ruby McGraw
d. Jun. 28, 2014
Brown, Sara Jo
d. Jun. 26, 2014
Porter, Ila Vera
d. Jun. 26, 2014
Baklanoff, Eric Nicholas
d. Jun. 24, 2014
Wheat, Giles Melvin
d. Jun. 24, 2014
Bean, Wanda
d. Jun. 22, 2014
Penick, Sr., Clifton Shipman
d. Jun. 22, 2014
West, Billy Henry
d. Jun. 20, 2014
Charles, Shirley Wayne
d. Jun. 18, 2014
Harris, Cooper Mills
d. Jun. 18, 2014
Bartolome, Bartolome Juan
d. Jun. 17, 2014
Elmore, James Leon
d. Jun. 16, 2014
Richardson, Minnie Sue
d. Jun. 14, 2014
Pugh, Sarah Lorene
d. Jun. 12, 2014
Rhodes, Douglas James
d. Jun. 12, 2014
Maness, Sr., Jackie L.
d. Jun. 11, 2014
Rumsey, Janice Sumners
d. Jun. 11, 2014
Barrett, Ronald Alan "Bear"
d. Jun. 10, 2014
Battles, Mary Louise Bridges
d. Jun. 9, 2014
Smith, Robert (Bob) Guthrie
d. Jun. 8, 2014
Stakem, Sr., James Vincent
d. Jun. 5, 2014
Hannah, Helen Colleen Douglas
d. Jun. 3, 2014
Sullivan, Sarah Lamb
d. Jun. 3, 2014Contact Us  ·  Get Directions  ·  Mobile Version  ·  Privacy  ·  Terms of Use
    ©2008-14 Tuscaloosa Memorial Park and Chapel - (205) 553-3141    Funeral Home Website by Batesville, Inc.       Site Manager: Login